Không tìm thấy sản phẩm nào trong danh mục này, bạn có thể click vào đây để quay lại trang trước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG PHẦNTRUNG PHAN CONSTRUCTION INVESTMENT CORP

Add Office: 90/21/11 Street No. 10, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-028) 37 423 734 ; Fax: (+84-028) 37 423 765 ; Hotline: (+84) 0913 856 923
E-mail: [email protected] ; Website: www.trungphan.vn ; VAT Code: 0308 960 806
Account No (VNĐ): 179 637 189 Asia Commercial Bank (ACB), Cat Lai sub-branch, HCMC

 
 
 
 


download